Wypalenie zawodowe, stres, depresja, depresja związana z wiekiem, lęk i niepokój

 

Ucho jest bardzo ważnym środkiem przekazu informacji i bodźców ze środowiska zewnętrznego do mózgu. Brak odpowiedniego pobudzania „doładowania” kory mózgowej powoduje, że mamy gorsze samopoczucie, łatwiej ulegamy obniżeniu nastroju, trudniej radzimy sobie ze stresem. Jedną z cech stymulacji słuchowej metodą A. Tomatisa jest fakt, że otwiera ucho, zwłaszcza na dźwięki o wysokiej częstotliwości. Dźwięki takie mają efekt energetyczny, dając ludziom energię potrzebną do radzenia sobie z problemami psychicznymi, z którymi się zmagają. Im dźwięk bogatszy w wysokie tony harmoniczne, tym skuteczniejsze jest jego oddziaływanie. Dźwięki te dodają energii, niwelują poziom stresu, niepokoju i znacznie stymulują obszar mózgu nazywany układem siatkowatym, który wpływa na czuwaniesen i świadomość. Dodatkowo dźwięki harmoniczne zawarte w muzyce Mozarta wpływają na system limbiczny i przednią część kory mózgowej co również przyczynia się do regulacji zakłóceń emocjonalnych takich jak depresja czy stany lękowe.

W kilku badaniach wykazano pozytywny wpływ stymulacji słuchowej metoda prof. A. Tomatisa na zaburzenia lękowe.

Spaggiari, włoski psychiatra i lekarz Tomatis w Reggio Emilia (Włochy), zbadał wpływ treningu słuchowego metodą A. Tomatisa u 409 osób z zaburzeniami psychicznymi (Spaggiari, 1995). Spaggiari zaobserwował poprawę u 72% przypadków w leczeniu lęków, zarówno psychosomatycznych, jak i niepokojów związanych z atakami paniki. Stopa sukcesu w innych zaburzeniach psychicznych wynosiła około 50%. Wskaźnik skuteczności interwencji oceniano w skali 4 punktów (1 = brak wpływu, 4 = bardzo duży wpływ). W 57% przypadków leczenie uznano za skuteczne (3 lub 4 oceny). Należy to porównać z 78-procentową skutecznością, jaką osiągnął w leczeniu trudności w uczeniu się. 10% klientów nie skorzystało z leczenia tą metodą.

Najniższy wskaźnik powodzenia zanotowano w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (2,2 stopa ogólna i wskaźnik niepowodzenia w wysokości 29%). Podobny wynik stwierdzono w przypadku anoreksji. Najwyższą ocenę osiągnięto w leczeniu zaburzeń lękowych (72%), w których wskaźnik sukcesu zbliżał się do poziomu sukcesu w leczeniu trudności w uczeniu się (78%). Szczegóły podano w tabeli poniżej.

Tab.1 Wskaźnik sukcesu terapii metodą A. Tomatisa (Spaggiari, G., Luppi, L.G., & Spaggiari, P. (1995), Validita’ del Metodo Tomatis su oltre 400 casi clinici di pazienti con problem psicologici e psichiatrici, presented at the October 1995 International Tomatis Congress in Neuchatel, Switzerland).

Zaburzenie
Liczba osób
Średnia
Niepowodzenie
Sukces

Anoreksja

7

2,4

29

43

Lęki psychosomatyczne

71

3

6

72

Ataki paniki

45

2,7

2

73

Zachowania obsesyjno-kompulsywne

31

2,2

29

42

Depresja maniakalna

97

2,6

5

58

Inne depresje

30

2,6

7

53

Schizofrenia

68

2,4

16

47

Zaburzenia osobowości (m.in. paranoiczne, schizoidalne)

39

2,4

8

46

Zaburzenia neurologiczne i mózgowe

21

2,5

10

52

Suma
409
2,5
10
57

Search